Privacy Statement

Pink-Lemonade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.pink-lemonade.nl
Saskia Wenge is de Functionaris Gegevensbescherming van Pink-Lemonade. Zij is te bereiken via contact [at] pink-lemonade [punt] nl

Persoonsgegevens die Pink-Lemonade verwerkt

Pink-Lemonade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons-) gegevens die wij verwerken:

Type         Reden          Bewaartermijn
Voor- en achternaam   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Adresgegevens   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Telefoonnummer   Contact over afgenomen diensten of offerte   Tot opzegging betrokkene
Bankrekeningnummer   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
KvK nummer   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
Btw-nummer   Factureren   Wettelijk termijn van 7 jaar
E-mailadres   Contact over afgenomen diensten of offerte   Wettelijk termijn van 7 jaar in geval van factureren,
of in geval van gewoon contact ivm diensten
of offerte tot opzegging betrokkene
Ontwerpen (websites, logo’s, flyers, etc)   Portfolio / reclame via website, social media of anderzijds   Tot opzegging betrokkene
Foto’s die gemaakt worden tijdens
workshops, trainingen, seminars, en overige events.
  Portfolio / reclame via website, social media of anderzijds   Tot opzegging betrokkene
Geanonimiseerd IP-adres*   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden
Locatiegegevens   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden
Internetbrowser en apparaat type   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden   Analytics t.b.v. bezoekers website bijhouden

 

*Geanonimiseerde IP-adressen zijn via een instelling in de analytics tool onherleidbaar gemaakt. Pink-Lemonade gebruikt Statcounter en Google Analytics.
**Wij bewaren analytics gegevens onbeperkt. Wij zien geen herleidbare persoonsgegevens tenzij je dat zelf kenbaar hebt gemaakt via je provider bijvoorbeeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pink-Lemonade deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pink-Lemonade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Pink-Lemonade jouw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij aanmeldlijsten voor een evenement/bijeenkomst) verstrekt doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pink-Lemonade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pink-Lemonade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pink-Lemonade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact [at] pink-lemonade [punt] nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Pink-Lemonade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pink-Lemonade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via contact [at] pink-lemonade [punt] nl.